Reprodukcija fotografija

Reproducira snimljene slike.

  1. Odaberite MENU (Playback) › [Playback Target][Select Playback Media] kako biste odabrali utor memorijske kartice za reprodukciju.
  2. Pritisnite tipku (reprodukcija) za prebacivanje u način reprodukcije.
  3. Odaberite sliku kotačićem za upravljanje.
    • Fotografije snimljene intervalnim snimanjem prikazane su kao jedna grupa. Za reprodukciju slika u grupi pritisnite sredinu upravljačkog kotačića.

Savjet

  • Proizvod stvara datoteku baze podataka slika na memorijskoj kartici koja služi za snimanje i reprodukciju slika. Slika koja nije registrirana u datoteci baze podataka slika možda se neće moći ispravno reproducirati. Za reprodukciju slika snimljenih s pomoću drugih uređaja registrirajte slike u datoteku baze podataka slika s pomoću MENU (Shooting) › [Media][Recover Image DB].
  • Ako reproducirate slike odmah nakon neprekidnog snimanja, na monitoru se može prikazati ikona koja označava da se podaci upisuju/broj preostalih slika koje treba zapisati. Tijekom upisivanja neke funkcije neće biti dostupne.
  • Kad je [Focus Frame Display] postavljen na [On], okvir fokusiranja u trenutku snimanja je prikazan preko reproduciranih slika. Okvir fokusiranja koji fotoaparat upotrebljava za fokusiranje tijekom snimanja prikazan je zelenom bojom. Čak ako je prikazano nekoliko okvira za fokusiranje tijekom snimanja, samo će biti prikazan onaj na kojem fotoaparat pokušava fokusirati tijekom reprodukcije.