Donji dio

Slika donje strane fotoaparata

 1. Ručica za zaključavanje
 2. Utor za umetanje baterije
 3. Poklopac baterije

  Prije pričvršćivanja dodatne opreme poput kompleta adaptera za više baterija (prodaje se zasebno), uklonite poklopac za bateriju.


  Uklanjanje poklopca baterije

  Povucite ručicu za oslobađanje poklopca baterije (A) u smjeru koji pokazuje strelica, a potom uklonite poklopac baterije.

  Ilustracija prikazuje kako ukloniti poklopac baterije.


  Stavljanje poklopca baterije

  Umetnite osovinu s jedne strane poklopca baterije u pričvrsno mjesto, a potom gurnite poklopac baterije pričvršćivanjem osovine na suprotnoj strani.

 4. Ulaz za ventilaciju

  Nemojte prekrivati ulaz za ventilaciju.

 5. Rupa priključka za tronožac

  Podržava 1/4-20 UNC vijke

  Upotrebljavajte tronožac s vijkom kraćim od 5,5 mm (7/32 inča). U protivnom nećete moći pričvrstiti fotoaparat i može doći do oštećenja fotoaparata.