Focus Magnifier

fotografija, film, ubrzano/usporeno snimanje

Prije snimanja možete provjeriti izoštravanje povećanjem slike.

Za razliku od funkcije [Auto Magnifier in MF], možete povećati sliku bez upravljanja prstena za fokusiranje.

 1. MENU (Focus) › [Focus Assistant][Focus Magnifier].
 2. Pritisnite sredinu višestrukog birača kako biste povećali sliku i pritiskanjem višestrukog birača gore/dolje/lijevo/desno odabrali područje koje želite povećati.
  • Svakim pritiskanjem sredine mijenja se omjer povećanja.
  • Možete postaviti početno povećanje odabirom MENU (Focus) › [Focus Assistant][Initial Focus Mag.] ili [Initial Focus Mag.].
 3. Potvrdite izoštravanje.
  • Pritisnite tipku (Delete) kako biste povećani položaj postavili u sredinu slike.
  • Kada je način fokusiranja [Manual Focus], možete podešavati fokus dok je slika povećana. Ako je [AF in Focus Mag.] postavljen na [Off], funkcija [Focus Magnifier] će se otkazati kad je prsten okidanja pritisnut dopola.
  • Kada je tipka okidača pritisnuta dopola dok je slika povećana tijekom automatskog fokusiranja, ovisno o postavki [AF in Focus Mag.] provode se različite funkcije.
   • Kad je [AF in Focus Mag.] postavljen na [On]: ponovno se provodi automatsko fokusiranje.
   • Kad je [AF in Focus Mag.] postavljen na [Off]: funkcija [Focus Magnifier] je otkazana.
  • Možete postaviti koliko će se dugo prikazivati slika koja će se povećati odabirom MENU (Focus) › [Focus Assistant][Focus Magnif. Time].

Upotreba funkcije povećanja za fokusiranje dodirom

Dodirom monitora možete povećati sliku i podesiti fokus. Prethodno uključite funkciju [Touch Operation] postavljanjem na [On].
Kad je način fokusiranja [Manual Focus], možete izvršiti funkciju [Focus Magnifier] kad dvaput dodirnete područje za fokusiranje.

Savjet

 • [Focus Magnifier] je dodijeljen tipki 5 (prilagodljiva tipka 5) prema zadanim postavkama.
 • Tijekom upotrebe funkcije povećanja za fokusiranje povećano područje možete pomicati vukući ga po dodirnom zaslonu.
 • Za napuštanje funkcije povećanja za fokusiranje ponovno dva puta dodirnite monitor. Kad je [AF in Focus Mag.] postavljen na [Off], funkcija povećanja fokusa je dovršena pritiskom na gumb okidanja dopola.