Exposure step (fotografija/videozapis)

fotografija, film, ubrzano/usporeno snimanje

Možete postaviti vrijednosti koraka za brzinu okidača, otvor blende i kompenzaciju ekspozicije.

  1. MENU (Exposure/Color) › [Exposure Comp.][Exposure step] › željena postavka.

Pojedinosti stavke izbornika

0,5EV/0,3EV