Display as Group

Postavlja hoće li se prikazati fotografije snimljene s pomoću intervalnog snimanja kao grupa.

  1. MENU (Playback) › [Playback Option][Display as Group] › željena postavka.

Pojedinosti stavke izbornika

On:
Slike se prikazuju u grupi.
Za reprodukciju slika u grupi odaberite grupu i pritisnite u sredinu kotačića za upravljanje.
Isključeno:
Slike se ne prikazuju u grupi.

Savjet

  • Sljedeće slike se grupiraju.
    • Slike snimljene s funkcijom [Interval Shoot Func.] (slike snimljene tijekom jedne sesije snimanja s intervalima postaju grupa.)
  • Na zaslonu indeksa slike ikona (Prikaz u grupi) prikazuje se preko grupe.

Note

  • Ako izbrišete grupu, sve slike u grupi bit će izbrisane.