AF/MF Selector

fotografija, film, ubrzano/usporeno snimanje

Dok snimate, možete jednostavno prebacivati način izoštravanja s automatskog na ručni i obrnuto, a da ne morate promijeniti položaj držanja fotoaparata.

  1. MENU (Setup) › [Operation Customize][Custom Key/Dial Set.] ili [Custom Key/Dial Set.] › željeni gumb › [AF/MF Selector Hold] ili [AF/MF Selector Toggle].

Pojedinosti stavke izbornika

AF/MF Selector Hold:
Prebacuje način izoštravanja dok pritišćete tipku.
AF/MF Selector Toggle:
Prebacuje način izoštravanja dok ponovno ne pritisnete tipku.

Note

  • Ne možete postaviti funkciju [AF/MF Selector Hold] na [Left Button], [Right Button] ili [Down Button] kotačića za upravljanje.
  • Ako je objektiv opremljen prekidačem birača AF/MF, prioritet će imati status prekidača na objektivu.