Komplet adaptera za više baterija

S ovim fotoaparatom možete koristiti komplet adaptera za više baterija (prodaje se zasebno) kako biste produljili trajanje snimanja. Kad upotrebljavate komplet adaptera za više baterija, uklonite poklopac baterije fotoaparata.
Za pojedinosti također pogledajte upute za rad isporučene s kompletom adaptera za više baterija.

Uklanjanje poklopca baterije

Povucite ručicu za oslobađanje poklopca baterije (A) u smjeru koji pokazuje strelica, a potom uklonite poklopac baterije.

Ilustracija prikazuje kako ukloniti poklopac baterije.


Stavljanje poklopca baterije

Umetnite osovinu s jedne strane poklopca baterije u pričvrsno mjesto, a potom gurnite poklopac baterije pričvršćivanjem osovine na suprotnoj strani.

Note

  • Kada je priključna pločica kompleta adaptera za više baterija umetnuta u fotoaparat nemojte pomicati ručicu za zaključavanje na fotoaparatu. Ako to učinite, priključna pločica otpušta se iz fotoaparata.