Upotreba izbornika funkcija

Ako pritisnete gumb Fn (funkcija) tijekom snimanja, izbornik koji sadrži često upotrijebljene funkcije, poput razine snimanja zvuka i načina fokusiranja, pojavit će se na zaslonu (izbornik funkcija). Na taj način možete brže pristupiti tim funkcijama.

Primjeri izbornika s funkcijama

Prikazane stavke razlikuju se ovisno o statusu fotoaparata.

Slika zaslona za izbornik funkcija

Savjet

  • Upotrijebite MENU (Setup) › [Operation Customize][Fn Menu Settings] kako biste registrirali omiljene funkcije u izborniku funkcija. Moguće je odvojeno registrirati 12 funkcija za snimanje fotografija i 12 funkcija za snimanje videozapisa.
  • Kad je [Touch Operation] postavljen na [On], dodirne su radnje omogućene.
  • Kad je [Touch Operation] postavljen na [On], također možete otvoriti [Fn Menu Settings] držanjem ikone u izborniku funkcija.
  • Kad je [Swipe Up] postavljen na [Open the Fn Menu], izbornik funkcija može se prikazati s pomoću dodirnih radnji brzim povlačenjem zaslona snimanja prema gore.
  • Kliznite prema dolje iz područja izvan izbornika funkcija ili dodirnite područje izvan izbornika funkcija kako biste zatvorili izbornik funkcija.
  1. Pritisnite gumb Fn (Funkcija).

  2. Pritisnite gornju/donju/lijevu/desnu stranu kotačića za upravljanje da biste odabrali funkciju koju želite postaviti.

  3. Prednji kotačić okrenite na željenu postavku i pritisnite sredinu kotačića za upravljanje.
    • Neke funkcije mogu se fino prilagoditi pomoću stražnjeg kotačića.


Podešavanje postavki putem namjenskih zaslona postavke

Odaberite ikonu za željenu funkciju i zatim pritisnite sredinu kotačića za upravljanje. Pojavit će se namjenski zaslon postavke za tu funkciju. Pratite vodič za rad (A) za podešavanje postavki.

Slika lokacije vodiča za rad