4ch Audio Monitoring (videozapis)

Postavljanje zvuka koji će nadzirati uređaj priključen na priključak (slušalice) fotoaparata kad snimate zvuk videozapisa na 4 kanala ili kad reproducirate videozapis snimljen na 4 kanala.

  1. MENU (Setup) › [Sound Option][4ch Audio Monitoring] › željena postavka.

Pojedinosti stavke izbornika

CH1/CH2:
Emitiranje zvuka s kanal 1 na L (lijevu) stranu i s kanala 2 na D (desnu) stranu.
CH3/CH4:
Emitiranje zvuka s kanala 3 na L (lijevu) stranu i s kanala 4 na D (desnu) stranu.
CH1+3/CH2+4:
Emitiranje mješovitoj zvuka s kanala 1 i kanala 3 na L (lijevu) stranu i mješovitog zvuka na kanal 2 i kanal 4 na D (desnu) stranu.
CH1/CH1:
Emitiranje zvuka s kanala 1 na L (lijevu) stranu i D (desnu) stranu.
CH2/CH2:
Emitiranje zvuka s kanala 2 na L (lijevu) stranu i D (desnu) stranu.

Note

  • Postavke [4ch Audio Monitoring] su omogućene tijekom snimanja videozapisa kad je XLR ručica uređaja (isporučena samo za ILME-FX30) ili dodatak za 4-kanalno snimanje zvuka pričvršćen na nosač za više sučelja fotoaparata i fotoaparat je postavljen da snimi 4-kanalni zvuk.
  • Fotoaparat ne može emitirati zvuk na 4 kanala za uređaj priključen na priključak (slušalice) fotoaparata.
  • Kad se emitira zvuk kroz slušalice fotoaparata, kanali će se također promijeniti ovisno o postavki [4ch Audio Monitoring].