Napomene o memorijskoj kartici

 • Ako se na zaslonu prikaže ikona (ikona upozorenja na pregrijavanje), memorijsku karticu nemojte odmah vaditi iz fotoaparata. Umjesto toga nakon isključivanja fotoaparata malo pričekajte i tek onda izvadite memorijsku karticu. Ako memorijsku karticu dodirnete dok je vruća, možda ćete je ispustiti i oštetiti. Memorijsku karticu izvadite pažljivo.
 • Ako duže vrijeme snimate i brišete slike, može doći do fragmentacije podataka u datoteci na memorijskoj kartici i snimanje videozapisa može se prekinuti usred snimanja. Ako se to dogodi, spremite slike na računalo ili drugu lokaciju za spremanje, a potom na fotoaparatu provedite funkciju [Format].
 • Nemojte uklanjati bateriju ili memorijsku karticu, odspajati USB kabel ili isključivati fotoaparat dok je pristupna lampica uključena. To može izazvati oštećenje podataka na memorijskoj kartici.
 • Obavezno stvorite sigurnosne kopije podataka radi zaštite.
 • Ne jamčimo da će sve memorijske kartice ispravno raditi.
 • Slike snimljene na SDXC/CFexpress Type A memorijskoj kartici ne mogu se izvoziti ili reproducirati na računalima ili AV uređajima koji nisu kompatibilni sa sustavom exFAT kad su povezane s pomoću USB kabela. Provjerite je li uređaj kompatibilan sa sustavom exFAT prije nego što ga priključite na fotoaparat. Ako fotoaparat priključite na nekompatibilan uređaj, možda će se od vas zatražiti da formatirate karticu. Nikad nemojte potvrdno odgovoriti na upit o formatiranju kartice jer ćete tako izbrisati sve podatke na kartici.
  (exFAT je sustav datoteka koji se upotrebljava na SDXC memorijskim karticama ili CFexpress Type A memorijskim karticama.)
 • Držite memorijsku karticu dalje od vode.
 • Nemojte udarati, savijati ili ispuštati memorijsku karticu.
 • Ne upotrebljavajte i ne pohranjujte memorijsku karticu u sljedećim uvjetima:
  • na mjestima s visokom temperaturom kao što je automobil parkiran na suncu
  • Na mjestima izloženim izravnom sunčevom svjetlu
  • Na vlažnim mjestima ili mjestima na kojima su prisutne tvari koje uzrokuju koroziju
 • Ako se memorijska kartica upotrebljava u blizini područja snažne magnetizacije ili na mjestima podložnima statičkom elektricitetu ili električnom šumu, podaci na memorijskoj kartici mogu se oštetiti.
 • Ne dodirujte prstima ili metalnim objektom odjeljak terminala memorijske kartice.
 • Držite memorijsku karticu izvan dohvata male djece. Mogu je slučajno progutati.
 • Nemojte rastavljati ili modificirati memorijsku karticu.
 • Nakon dugotrajne upotrebe memorijska kartica može biti vruća. Oprezno rukujte njome.
 • Nije zajamčeno da će memorijska kartica formatirana pomoću računala raditi s proizvodom. Ne zaboravite formatirati memorijsku karticu kad upotrebljavate ovaj proizvod.
 • Brzine čitanja/pisanja razlikuju se ovisno o kombinaciji upotrijebljene memorijske kartice i opreme.
 • Nemojte jako pritiskati dok pišete na podsjetnik na memorijskoj kartici.
 • Nemojte stavljati naljepnice na samu memorijsku karticu ili na adapter za memorijsku karticu. Možda nećete moći ukloniti memorijsku karticu.
 • Ako je prekidač za zaštitu od pisanja ili prekidač za zaštitu od brisanja na memorijskoj kartici postavljen na položaj LOCK, ne možete snimati ili brisati slike. U tom slučaju sklopku postavite u položaj za snimanje.
 • Upotreba memorijske kartice microSD s ovim proizvodom:
  • Memorijsku karticu obavezno umetnite u predviđeni adapter. Ako memorijsku karticu umetnete u proizvod bez adaptera memorijske kartice, možda je nećete moći izvaditi iz proizvoda.
  • Kada umećete memorijsku karticu u adapter za memorijsku karticu, provjerite je li memorijska kartica umetnuta u pravom smjeru i zatim je umetnite do kraja. Ako memorijska kartica nije ispravno umetnuta, može doći do kvara.