AF Subj. Shift Sensitivity

film, ubrzano i usporeno snimanje

Postavlja osjetljivost pri kojoj se fokus prebacuje na drugi subjekt kad izvorni subjekt napusti područje fokusiranja ili se nefokusirani subjekt u pozadini približi središtu područja fokusiranja tijekom snimanja filma.

  1. MENU (Focus) › [AF/MF][AF Subj. Shift Sensitivity] › željena postavka.

Pojedinosti stavke izbornika

5(Responsive)/4/3/2/1(Locked on):
Odaberite višu vrijednost kad želite snimati subjekt koji se brzo kreće ili kad želite snimiti više subjekata dok stalno prebacujete fokus.
Odaberite nižu vrijednost kad želite fokusirati kako bi se održala stabilnost ili želite održati fokus na određenom cilju bez utjecaja na druge subjekte.