Recover Image DB (fotografija/videozapis)

Ako su slikovne datoteke obrađene na računalu, u datoteci baze podataka slika može doći do problema. U tim slučajevima, slike na memorijskoj kartici neće se reproducirati na ovom proizvodu. Također ako upotrebljavate memorijsku karticu u fotoaparatu nakon što ste upotrijebili drugi uređaj, fotografije na memorijskoj kartici se možda neće ispravno reproducirati. Na primjer, fotografije se možda neće prikazati kao grupa. Ako se takav problem pojavi, popravite datoteku s pomoću [Recover Image DB].

Snimljene slike na memorijskoj kartici ne mogu se obrisati s pomoću [Recover Image DB].

  1. MENU (Shooting) › [Media][Recover Image DB] › željeni utor za memorijsku karticu › [Enter].

Note

  • Ako je baterija jako ispražnjena, bazu podataka slika nije moguće popraviti. Upotrijebite dostatno napunjen komplet baterija.