Pretpreg. Result Preview

fotografija, film, ubrzano/usporeno snimanje

Dok držite tipku kojoj je dodijeljena funkcija [Shot. Result Preview], sliku možete pregledati s primijenjenim postavkama DRO, brzine zatvarača, otvora blende i ISO osjetljivosti. Prije snimanja provjerite pregled rezultata snimanja.

  1. MENU (Setup) › [Operation Customize][Custom Key/Dial Set.] › funkciju [Shot. Result Preview] postavite na željenu tipku.
  2. Kad snimate fotografije, potvrdite slike pritiskom na tipku kojoj je [Shot. Result Preview] dodijeljen.

Savjet

  • Postavke DRO, brzine zatvarača, otvora blende i ISO osjetljivosti koje ste postavili prikazat će se na slici za [Shot. Result Preview], no ovisno o uvjetima snimanja, neki efekti ne mogu se prikazati. Čak i u tim slučajevima, postavke koje ste odabrali primijenit će se na slike koje snimite.