TC/UB Disp. Setting

fotografija, film, ubrzano/usporeno snimanje

Postavljanje prikaza brojača trajanja snimanja, vremenskog koda (TC) i korisničkih informacija (UB) za videozapise.

  1. MENU (Setup) › [Display Option][TC/UB Disp. Setting] › željena postavka.

Pojedinosti stavke izbornika

Counter:
Prikaz brojača trajanja snimljenog videozapisa.
TC:
prikazuje vremenski kod.
U-Bit:
prikazuje korisničku informaciju.