Zebra Display

fotografija, film, ubrzano/usporeno snimanje

Postavlja uzorak zebre koji se prikazuje iznad dijela slike ako razina svjetline ispunjava postavljenu razinu IRE. Upotrijebite taj zebrasti uzorak kao vodič za prilagođavanje svjetline.

  1. MENU (Exposure/Color) › [Zebra Display] › odaberite stavku izbornika i postavite željeni parametar.

Pojedinosti stavke izbornika

Zebra Display:
Odabir prikaza uzorka sebre. ([Off] / [On])
Zebra Level:
Podešava razinu svjetline uzorka zebre. ([70] / [75] / [80] / [85] / [90]/ [95] / [100] / [100+])

Savjet

  • [Zebra Display Select] je dodijeljen lijevoj strani kotačića za upravljanje prema zadanim postavkama.
  • Možete registrirati vrijednosti za provjeru ispravnosti ekspozicije ili prekomjerne ekspozicije kao i razinu svjetline za [Zebra Level]. Postavke za potvrdu ispravne ekspozicije i prekomjerne ekspozicije registriraju se u [Custom 1] i [Custom 2] u zadanim postavkama.
  • Za provjeru ispravne ekspozicije postavite standardnu vrijednost i raspon za razinu svjetline. Zebrasti uzorak pojavit će se na područjima koja se nalaze unutar raspona koji postavite.
  • Za provjeru prevelike ekspozicije postavite minimalnu vrijednost za razinu svjetline. Uzorak zebre prikazuje se iznad područja čija je razina svjetline jednaka ili viša od zadane vrijednosti.

Note

  • Uzorak zebre ne prikazuje se na uređajima povezanima kabelom HDMI.