Face/Eye Prior. in AF (fotografija/videozapis)

fotografija, film, ubrzano/usporeno snimanje

Određuje hoće li fotoaparat tijekom automatskog fokusiranja prepoznati lica ili oči u području fokusiranja i zatim automatski fokusirati oči (Eye AF).

  1. MENU (Focus) › [Face/Eye AF][Face/Eye Prior. in AF] › željena postavka.

Pojedinosti stavke izbornika

On:
Fokus na lica ili oči s prioritetom ako su lica ili oči unutar ili oko određenog područja fokusiranja.
Isključeno:
Nemojte stavljati prioritet na lice ili oči dok izvršavate automatsko fokusiranje.

Savjet

  • Kombiniranjem funkcije [Face/Eye Prior. in AF] funkcija s opcijom [Focus Area][Tracking], možete održavati fokus na oku ili licu u pokretu.
  • Kad je funkcija [Face/Eye Priority Select] dodijeljena željenoj tipki s pomoću [Custom Key/Dial Set.] ili [Custom Key/Dial Set.], možete uključiti ili isključiti funkciju [Face/Eye Prior. in AF] pritiskom na tipku.

Note

  • Ako fotoaparat unutar ili oko označenog područja izoštravanja ne otkrije niti lica niti oči, izoštrit će drugi objekt koji se može otkriti.
  • Kad je način snimanja postavljen na [Intelligent Auto], [Face/Eye Prior. in AF] je zaključan na [On].