Display Wi-Fi Info.

Prikaz informacija za Wi-Fi fotoaparata poput MAC adrese, IP adrese itd.

  1. MENU (Network) › [Wi-Fi] [Display Wi-Fi Info.].

Savjet

  • Prikazuju se druge informacije osim MAC adrese pod sljedećim uvjetima.
    • Funkcija [FTP Function] pod [FTP Transfer Func.] postavljena je na [On] i uspostavljena je Wi-Fi veza.
    • Funkcija [PC Remote] postavljena je na uključeno [On] i funkcija [PC Remote Cnct Method] je postavljena na [Wi-Fi Access Point] pod [PC Remote Function] i uspostavljena je Wi-Fi veza.