USB Power Supply

Određuje treba li napajati USB kabelom kada je proizvod povezan s računalom ili USB uređajem.

  1. MENU (Setup) › [USB][USB Power Supply] › željena postavka.

Pojedinosti stavke izbornika

On:
Proizvod se napaja USB kabelom kada je povezan s računalom ili sl.
Isključeno:
Proizvod se ne napaja putem USB kabela dok je spojen na računalo ili sl. Ako upotrebljavate priloženi adapter za izmjeničnu struju, proizvod će se napajati čak i ako je odabrana postavka [Off].


Radnje dostupne tijekom napajanja USB kabelom

U sljedećoj tablici prikazane su radnje dostupne/nedostupne tijekom napajanja USB kabelom.

Operation Dostupno/ Nedostupno
Snimanje slika Dostupno
Reprodukcija slika Dostupno
Wi-Fi/Bluetooth povezivanje Dostupno
Punjenje kompleta baterija Nije dostupna
Uključenje fotoaparata bez umetnutog kompleta baterija Nije dostupna

Note

  • Umetnite komplet baterija u proizvod za napajanje putem USB kabela.
  • Ovaj proizvod se ne može napajati putem Multi/mikro USB priključka. Upotrijebite USB Type-C priključak.