Upotreba gumba Delete

Možete izbrisati fotografiju koja se trenutno prikazuje pritiskom na gumb (Delete).

  • Kad se pojavi potvrdna poruka nakon što pritisnete gumb (Delete), upotrijebite kotačić za upravljanje za odabir [Delete] i pritisnite u sredinu.
  • Također možete odjednom obrisati dvije ili više slika.
    Odaberite MENU (Playback) › [Delete][Delete]. Zatim odaberite slike koje želite obrisati.

Savjet

  • Ako postavite MENU (Playback) › [Delete][Delete pressing twice] na [On], možete izbrisati fotografije tako da dvaput zaredom pritisnete gumb (Delete).
  • Osim za zaslon reprodukcije pojedinačne slike možete upotrijebiti gumb (Delete) za sljedeće radnje.
    • Prilagođ. tipka
    • Vodič kroz fotoap.