Rating Set(Custom Key)

Postavljanje dostupnog broja (ocjena) kad ocjenjujete (poredak) s tipkom kojoj ste dodijelili [Rating] s pomoću [Custom Key Setting].

  1. MENU (Playback) › [Selection/Memo][Rating Set(Custom Key)].
  2. Dodavanje oznake Može se ponovno postaviti (kvačice) broju (ocjena) koji želite aktivirati.
    Označeni broj možete odabrati pri postavljanju funkcije [Rating] prilagodljivom tipkom.