XLR ručica jedinice (samo za ILME-FX30)

Dijelovi kućišta

Ilustracije dijelova kućišta XLR ručice uređaja

 1. Stalak za mikrofon
 2. Držač kabela
 3. Vijci za pričvršćivanje
 4. Podnožje za više sučelja


Prekidači i kotačići

Ilustracije prekidača i kotačića XLR ručice uređaja

 1. Prekidač ATT (INPUT1)

  Odaberite standardnu razinu ulaza za priključak INPUT1. Postavka prekidača je aktivna kad je prekidač INPUT1 (LINE/MIC/MIC+48V) postavljen na „MIC“ ili „MIC+48V“.

 2. Prekidač INPUT1 (LINE/MIC/MIC+48V)

  Odaberite odgovarajuću opciju za uređaj priključen na priključak INPUT1.

 3. Prekidač ATT (INPUT2)

  Odaberite standardnu razinu ulaza za priključak INPUT2. Postavka prekidača je aktivna kad je prekidač INPUT2 (LINE/MIC/MIC+48V) postavljen na „MIC” ili „MIC+48V”.

 4. Prekidač INPUT2 (LINE/MIC/MIC+48V)

  Odaberite odgovarajuću opciju za uređaj priključen na priključak INPUT2.

 5. Prekidač LOW CUT (INPUT1)

  Upotrijebite ovaj prekidač kako biste smanjili neželjenu buku atenuiranjem komponenti niske frekvencije ulaznog zvuka s priključka INPUT1.

 6. Prekidač AUTO/MAN (INPUT3)

  Odaberite metodu (Auto/Manual) za prilagođavanje razine jačine zvuka ulaznog zvuka s priključka INPUT3.

 7. Prekidač AUTO/MAN (INPUT1)

  Odaberite metodu (automatski/ručno) za prilagođavanje razine jačine zvuka ulaznog zvuka s priključka INPUT1.

 8. Kotačić AUDIO LEVEL (INPUT1)

  Prilagodite razinu jačine zvuka snimanja ulaznog zvuka s priključka INPUT1.

 9. Prekidač AUTO/MAN/LINK (INPUT2)

  Odaberite metodu ((Auto/Manual/Link na INPUT1) za prilagođavanje razine jačine zvuka ulaznog zvuka s priključka INPUT2.

 10. Kotačić AUDIO LEVEL (INPUT2)

  Prilagodite razinu jačine zvuka snimanja ulaznog zvuka s priključka INPUT2.

 11. Prekidač LOW CUT (INPUT2)

  Upotrijebite ovaj prekidač kako biste smanjili neželjenu buku atenuiranjem komponenti niske frekvencije ulaznog zvuka s priključka INPUT2.

 12. Kotačić AUDIO LEVEL (INPUT3)

  Prilagodite razinu jačine zvuka snimanja ulaznog zvuka s priključka INPUT3.

 13. Prekidač INPUT SELECT

  Odaberite ulazni zvuk za snimanje zvuka na kanale na pričvršćenom fotoaparatu.

 14. Prekidač HANDLE AUDIO

  Omogućite ulazni zvuk s XLR adaptera.


Priključnica i priključci

Ilustracija priključka XLR ručice uređaja

 1. Priključak INPUT3 (kompatibilan stereo minipriključak, kompatibilan s napajanjem putem utičnice)
 2. Poluga otpuštanja
 3. Priključak INPUT2 (3-pinski XLR/TRS, ženski, kompatibilan s fantom-napajanjem)
 4. Priključak INPUT1 (3-pinski XLR/TRS, ženski, kompatibilan s fantom-napajanjem)
 5. Mikro USB priključak

Note

 • Nemojte golim rukama dirati konektore.