TC/UB

film, ubrzano i usporeno snimanje

Vremenski kôd (TC) i korisnička informacija (UB) mogu se snimiti kao podaci uz videozapis.

 1. MENU (Shooting) › [TC/UB] › odaberite stavku izbornika i postavite željeni parametar.

Pojedinosti stavke izbornika

Time Code Preset:
postavlja vremenski kôd.
User Bit Preset:
Postavlja korisničku informaciju.
Time Code Format:
postavlja način snimanja za vremenski kôd. (Samo kada je funkcija [NTSC/PAL Selector] postavljena na NTSC.)
Time Code Run:
postavlja format brojača za vremenski kôd.
Time Code Make:
postavlja format snimanja za vremenski kôd na mediju za snimanje.
User Bit Time Rec:
određuje hoće li snimiti vrijeme kao korisničku informaciju ili ne.


Kako postaviti vremenski kod (Time Code Preset)

 1. MENU (Shooting) › [TC/UB][Time Code Preset].
 2. Okrenite kotačić za upravljanje i odaberite prve dvije znamenke.
  • Vremenski kôd možete postaviti unutar sljedećeg raspona.
   Kad je odabrano [60p]: 00:00:00.00 do 23:59:59.29

   *Kada je odabrano [24p], posljednje dvije znamenke vremenskog koda možete odabrati u višekratnicima od četiri u rasponu od 00 do 23 sličice.
   Kada je odabrano [50p]: od 00:00:00,00 do 23:59:59.24

 3. Postavite ostale znamenke slijedeći isti postupak kao u koraku 2, a zatim pritisnite na sredini kotačića za upravljanje.

Ponovno postavljanje vremenskog koda

 1. MENU (Shooting) › [TC/UB][Time Code Preset].
 2. Pritisnite gumb (Obriši) za ponovno postavljanje vremenskog koda (00:00:00:00).


Kako postaviti korisničke informacije (User Bit Preset)

 1. MENU (Shooting) › [TC/UB][User Bit Preset].
 2. Okrenite kotačić za upravljanje i odaberite prve dvije znamenke.
 3. Postavite ostale znamenke slijedeći isti postupak kao u koraku 2, a zatim pritisnite na sredini kotačića za upravljanje.


Ponovno postavljanje korisničke informacije

 1. MENU (Shooting) › [TC/UB][User Bit Preset].
 2. Pritisnite tipku (Obriši) za ponovno korisničke informacije (00:00:00:00).


Kako odabrati metodu snimanja za vremenski kod (Time Code Format *1)

 1. MENU (Shooting) › [TC/UB][Time Code Format].
DF:
Snima vremenski kôd u formatu s ispuštanjem kadrova*2.
NDF:
Snima vremenski kôd u formatu bez ispuštanja kadrova.

*1 Samo kada je funkcija [NTSC/PAL Selector] postavljena na NTSC.

*2 Vremenski kôd temelji se na 30 sličica u sekundi. Međutim, tijekom duljih razdoblja snimanja dolazi do razlike između stvarnog vremena i vremenskog koda jer je broj kadrova NTSC slikovnog signala približno 29,97 kadrova u sekundi. Ispušteni kadar ispravlja tu razliku i ujednačava vremenski kôd i stvarno vrijeme. U načinu s ispuštanjem kadrova brojevi za prva dva kadra uklanjaju se svake minute osim u svakoj desetoj minuti. Vremenski kôd bez toga ispravljanja naziva se načinom bez ispuštanja kadrova.

 • Postavka je fiksirana na [-] tijekom snimanja u 24p.


Kako odabrati formata odbrojavanja za vremenski kod (Time Code Run)

 1. MENU (Shooting) › [TC/UB][Time Code Run].
Rec Run:
postavlja postupni način za vremenski kôd kako bi se pomicao isključivo prilikom snimanja. Vremenski kôd snima se sekvencijalno kao nastavak zadnjeg vremenskog koda prethodne snimke.
Free Run:
postavlja postupni način za vremenski kôd kako bi se pomicao u bilo kojem trenutku, neovisno o radu fotoaparata.
 • Vremenski kôd u sljedećim se situacijama možda neće snimati sekvencijalno, čak i kada se vremenski kôd pomiče u načinu [Rec Run].
  • Kad se promijeni format snimanja.
  • Kada je medij za snimanje uklonjen.


Kako odabrati na koji način je vremenski kod snimljen (Time Code Make)

 1. MENU (Shooting) › [TC/UB][Time Code Make].
Preset:
snima novopostavljen vremenski kôd na medij za snimanje.
Regenerate:
zadnji vremenski kôd za prethodnu snimke čita se s medija za snimanje, a novi se vremenski kôd sekvencijalno snima nastavno na zadnji vremenski kôd. Vremenski kod napreduje u načinu [Rec Run] bez obzira na postavku [Time Code Run].
Vremenski se kod očitava s memorijske kartice u utoru kojeg je dodijelila funkcija [Recording Media] pod [Rec. Media Settings]. Kad je funkcija [Recording Media] postavljena na [Simult. Recording], vremenski se kod očitava s memorijske kartice u utoru 1.


Kako uskladiti vremenski kod s ostalim uređajima

Priključite drugi uređaj, poput kamkordera, s pomoću kabela adaptera (prodaje se zasebno) i postavite funkciju [Time Code Make] na [Preset] i [Time Code Run] na [Free Run]. Pojedinosti pogledajte u odjeljku „Usklađivanje vremenskog koda s ostalim uređajima”.