Kopiranje slika s jedne memorijske kartice na drugu (Copy)

Slike s memorijske kartice u utoru odabranom pod [Select Playback Media] možete kopirati na memorijsku karticu u drugom utoru.

  1. MENU (Playback) › [Edit] › [Copy].
    Sav sadržaj s datumom ili u mapi koja se trenutno reproducira kopiraju se na memorijsku karticu u drugom utoru.

Savjet

  • Možete odabrati vrstu fotografije koja će se prikazati odabirom MENU (Playback) › [Playback Target][View Mode].

Note

  • Ako se kopiraju slike u grupi, kopirane slike na odredišnoj kartici prikazuju se kao grupa.
  • Ako se kopiraju zaštićene slike, na odredišnoj kartici zaštita se ukida.
  • Kopiranje velikog broja slika može biti dugotrajno. Upotrijebite dostatno napunjen komplet baterija.
  • Za kopiranje videozapisa odredište memorijske kartice mora podržavati format snimanja videozapisa. Ako ne možete kopirati videozapis, prikazat će se poruka na monitoru fotoaparata.