Remote Zoom Speed (fotografija/film)

fotografija, film, ubrzano/usporeno snimanje

Postavlja brzinu zumiranja prilikom izvođenja radnji zumiranja s pomoću daljinskog upravljača (prodaje se zasebno) ili funkcije udaljenog snimanja putem pametnog telefona. To se može postaviti zasebno za snimanje u stanju pripravnosti i snimanje videozapisa.

  1. MENU (Shooting) › [Zoom][Remote Zoom Speed] › željena stavka postavke.

Pojedinosti stavke izbornika

Speed Type:
Postavljanje zaključavanja brzine zumiranja. ([Variable]/[Fix])
Fixed Speed :
Postavljanje brzine zumiranja tijekom snimanja u stanju pripravnosti kad je [Speed Type] postavljen na [Fix]. (1 (Sporo) do 8 (Brzo))
Fixed Speed :
Postavljanje brzine zumiranja tijekom snimanja videozapisa kad je [Speed Type] postavljen na [Fix]. (1 (Sporo) do 8 (Brzo))

Savjet

  • Kad je [Speed Type] postavljen na [Variable], pritisak na polugu zumiranja na daljinskom upravljaču povećat će brzinu zumiranja (neki daljinski upravljači ne podržavaju varijabilno zumiranje).
  • Ako je [Speed Type] postavljen na [Fix], visoka je brzina postavljena za [Fixed Speed] i niska je brzina postavljena za [Fixed Speed], kut gledišta se može brzo promijeniti tijekom snimanja u stanju pripravnosti i sporo tijekom snimanja videozapisa.

Note

  • Ako povećate brzinu zumiranja, zvuk rada zumiranja će se možda snimiti.