ISO (fotografija/videozapis)

fotografija, film, ubrzano/usporeno snimanje

Osjetljivost na svjetlo izražava se ISO brojem (preporučeni indeks ekspozicije). Što je taj broj veći, to je veća osjetljivost.

 1. Gumb ISO (ISO osjetljivost) › željena postavka.
  • Također možete odabrati MENU (Exposure/Color) › [Exposure][ISO].
  • Vrijednost možete mijenjati u koracima od 1/3 eV okretanjem prednjeg kotačića, kao i okretanjem upravljačkog kotačića. Okretanjem stražnjeg kotačića vrijednost možete mijenjati u koracima od 1 eV.

Pojedinosti stavke izbornika

ISO AUTO:
automatski postavlja ISO osjetljivost.
ISO 50 – ISO 102400:
Ručno postavlja ISO osjetljivost. Odabir većeg broja povećava ISO osjetljivost.

Savjet

 • Automatski postavljen raspon ISO osjetljivosti možete promijeniti u načinu[ISO AUTO]. Odaberite [ISO AUTO] i pritisnite desnu stranu kotačića za upravljanje te postavite željene vrijednosti za [ISO AUTO Maximum] i [ISO AUTO Minimum].
 • Što je veća ISO vrijednost, to će se više šuma pojaviti na slikama.
 • Dostupne postavke za ISO razlikuju se ovisno o tome snimate li fotografije, videozapise ili usporene/brze videozapise.
 • Za snimanje videozapisa dostupne su ISO vrijednosti između 100 i 32.000. Ako je ISO vrijednost postavljena na vrijednost veću od 32.000, postavka automatski prelazi na 32.000. Kada završite snimanje videozapisa, ISO vrijednost vraća se na izvornu postavku.
 • Za snimanje videozapisa dostupne su ISO vrijednosti između 100 i 32.000. Ako je ISO vrijednost postavljena na vrijednost manju od 100, postavka automatski prelazi na 100. Kada završite snimanje videozapisa, ISO vrijednost vraća se na izvornu postavku.
 • Dostupan raspon ISO osjetljivosti razlikuje se ovisno o postavki za [Gamma] pod [Picture Profile].
 • Dostupan raspon ISO osjetljivosti mijenja se kad se emitiraju RAW videozapisi s drugog uređaja priključenog putem HDMI veze.

Note

 • [ISO] je postavljen na [ISO AUTO] u sljedećim načinima snimanja:
  • [Inteligentno autom.]
 • Kada je ISO osjetljivost postavljena na vrijednost manju od ISO 100, može se smanjiti raspon za svjetlinu objekta koja se može snimiti (dinamički raspon).
 • Kada odaberete [ISO AUTO] s načinom snimanja postavljenim na [P], [A], [S] ili [M], ISO osjetljivost automatski se podešava unutar zadanog raspona.
 • Ako usmjerite fotoaparat prema iznimno snažnom izvoru svjetlosti dok snimate slike pri niskoj ISO osjetljivosti, naglašena područja na slikama će se možda snimiti kao crna područja.