IPTC Information

Možete zapisivati podatke IPTC* tijekom snimanja fotografija. Stvorite i uredite podatke IPTC s IPTC Metadata Preset (https://www.sony.net/iptc/help/) i unaprijed zapišite podatke na memorijsku karticu.

*Podatke IPTC čine atributi metapodataka digitalne slike, sukladno standardu Međunarodnog vijeća za novinske telekomunikacije.

  1. MENU (Shooting) › [File][IPTC Information] › željena stavka postavke.

Pojedinosti stavke izbornika

Write IPTC Info:
Postavlja pisanje podataka IPTC u fotografije. ([Uključeno]/[Isključeno])
  • Ako odaberete [On], na zaslonu će se pojaviti ikona (IPTC).
Register IPTC Info :
Registrira podatke IPTC s memorijske kartice na fotoaparat. Odaberite [Slot 1] ili [Slot 2] za memorijsku karticu s koje treba očitavati podatke IPTC.

Savjet

  • Kada reproducirate slike s podacima IPTC, na zaslonu se prikazuje ikona (IPTC).
  • Pojedinosti o upotrebi funkcije IPTC Metadata Preset potražite na sljedećoj stranici za podršku.
    https://www.sony.net/iptc/help/

Note

  • Pri svakom registriranju podaci IPTC prethodno registrirani u fotoaparat prebrisat će se.
  • Podatke IPTC nije moguće uređivati ili provjeravati na fotoaparatu.
  • Za brisanje podataka IPTC registriranih u fotoaparat vratite fotoaparat na početne postavke.
  • Prije posuđivanja ili predavanja fotoaparata vratite početne postavke fotoaparata kako biste izbrisali podatke IPTC.