Upotreba adaptera za izmjeničnu struju / punjača baterija u inozemstvu

Punjač baterije (prodaje se zasebno) i adapter za izmjeničnu struju (priložen) možete upotrebljavati u svim zemljama ili regijama gdje je izvor napajanja izmjenična struja u rasponu od 100 V do 240 V, 50 Hz/60 Hz.
Ovisno o državi/regiji, adapter utikača za pretvaranje može biti potrebno priključiti u zidnu utičnicu. Obratite se putničkoj agenciji i sl. te se pripremite unaprijed.

Note

  • Nemojte upotrebljavati elektronički transformator napona jer to može uzrokovati kvar.