Umetanje/uklanjanje baterije

  1. Okrenite prekidač na poklopcu baterije kako biste otvorili poklopac.

  2. Umetnite komplet baterija i pritišćite ručicu za zaključavanje (A) pomoću vrha baterije dok baterija ne sjedne na svoje mjesto.

    Na slici se prikazuje položaj ručice za zaključavanje

  3. Zatvorite poklopac i okrenite prekidač na stranu LOCK.

Uklanjanje paketa baterije

Provjerite da pristupna žaruljica ne svijetli i isključite fotoaparat. Zatim pomaknite ručicu za zaključavanje (A) i izvadite komplet baterija. Pazite da vam komplet baterija ne ispadne.

Na slici se prikazuje položaj ručice za zaključavanje