Airplane Mode

Kada se ukrcate na zrakoplov i sl., možete privremeno onemogućiti sve bežične funkcije uključujući Wi-Fi mrežu.

  1. MENU (Network) › [Network Option][Airplane Mode] › željena postavka.
    Ako postavite funkciju [Airplane Mode] na način [On], oznaka zrakoplova prikazat će se na zaslonu.