Bluetooth Rmt Ctrl

Možete rukovati fotoaparatom s pomoću Bluetooth kompatibilnog daljinskog upravljača (prodaje se zasebno) ili ručke za snimanje (prodaje se zasebno).

 1. Na fotoaparatu odaberite MENU (Network) › [Bluetooth][Bluetooth Function][On].
 2. Na fotoaparatu odaberite MENU (Network) › [Transfer/Remote][Bluetooth Rmt Ctrl][On].
  • Ako s fotoaparatom trenutno nije povezan nijedan uređaj Bluetooth, prikazuje se zaslon za uparivanje opisan u 3. koraku.
 3. Na fotoaparatu odaberite MENU (Network) › [Bluetooth][Pairing] za prikaz zaslona za uparivanje.
 4. Provedite uparivanje na daljinskom upravljaču s tehnologijom Bluetooth.
  • Pojedinosti potražite u priručniku s uputama za daljinsku upravljač s tehnologijom Bluetooth.
 5. Na zaslonu za potvrdu na fotoaparatu odaberite [OK] za vezu Bluetooth.
  • Uparivanje je dovršeno. Sada fotoaparatom možete upravljati s daljinskim upravljačem s tehnologijom Bluetooth. Nakon jednog uparivanja uređaja fotoaparat i daljinski upravljač s tehnologijom Bluetooth ponovno možete povezati uključivanjem funkcije [Bluetooth Rmt Ctrl] s [On].

Pojedinosti stavke izbornika

On:
Omogućuje rad daljinskog upravljača s tehnologijom Bluetooth.
Isključeno:
Onemogućuje rad daljinskog upravljača s tehnologijom Bluetooth.


Prikazane ikone tijekom povezivanja Bluetooth daljinskog upravljača

(dostupno Bluetooth povezivanje): Bluetooth veza s Bluetooth daljinskim upravljačem je uspostavljena.

(nedostupno Bluetooth povezivanje): Bluetooth veza nije uspostavljena s Bluetooth daljinskim upravljačem.

Savjet

 • Veza Bluetooth uključena je samo tijekom upravljanja fotoaparatom s daljinskim upravljačem s tehnologijom Bluetooth.

Note

 • Kada inicijalizirate fotoaparat, informacije o uparivanju također se brišu. Za upotrebu daljinskog upravljača s tehnologijom Bluetooth ponovno provedite uparivanje.
 • Ako je veza Bluetooth nestabilna, između fotoaparata i uparenog daljinskog upravljača s tehnologijom Bluetooth uklonite sve prepreke, primjerice ljude ili metalne predmete.
 • Sljedeće se funkcije ne mogu upotrebljavati kad je [Bluetooth Rmt Ctrl] postavljen na [On].
  • Način uštede energije
 • Ako funkcija ne radi ispravno, pregledajte sljedeće napomene i pokušajte ih ponovno upariti.
  • Pobrinite se da fotoaparat nije povezan ni s jednim drugim uređajem ili da je povezan samo s jednim uređajem s pomoću Bluetooth komunikacije. (Sa sustavom mogu biti povezana najviše dva uređaja istovremeno.)
  • Potvrdite da je način [Airplane Mode] za fotoaparat isključen s [Off].
  • Ako funkcija ne radi ispravno čak kad se izvršili gore opisane radnje, obrišite informacije o uparivanju za uređaj koji želite povezati s pomoću funkcije [Manage Paired Device] na fotoaparat.