Circ. of Focus Point (fotografija/videozapis)

fotografija, film, ubrzano/usporeno snimanje

Postavlja treba li dopustiti kadru za fokusiranje da skače s jednog kraja na drugi dok pomičete kadar za fokusiranje. Funkcija je praktična kada okvir za fokusiranje želite brzo pomaknuti s jednog ruba na drugi.

Funkcija se može upotrebljavati kad su sljedeće postavke odabrane za [Focus Area].

  • [Zone]
  • [Spot: S]/[Spot: M]/[Spot: L]
  • [Expand Spot]
  • [Tracking: Zone]
  • [Tracking: Spot S]/[Tracking: Spot M]/[Tracking: Spot L]
  • [Tracking: Expand Spot]

  1. MENU (Focus) › [Focus Area][Circ. of Focus Point] › željena postavka.

    Kada odaberete funkciju [Circulate]:

Pojedinosti stavke izbornika

Does Not Circulate:
Pokazivač se ne pomiče kada okvir za fokusiranje pokušate pomaknuti preko ruba.
Circulate:
Pokazivač prelazi na nasuprotni kraj kada okvir za fokusiranje pokušate pomaknuti preko ruba.

Note

  • Čak ako [Circ. of Focus Point] postavite na [Circulate], okvir za fokusiranje neće kružiti dijagonalno.