Potvrda prije snimanja

Ovaj odjeljak prikazuje korisne postavke i funkcije koje biste trebali znati prilikom upotrebe fotoaparata. Preporučamo da potvrdite te postavke i funkcije prije upotrebe fotoaparata.

Sa svakog naziva stavke navedenog u nastavku možete otići na stranicu koja objašnjava njezine funkcije.

Priprema memorijske kartice za upotrebu na fotoaparatu

Odabir memorijske kartice za snimanje

Sprječavanje slučajnog kvara pri umetanju memorijske kartice

Odabir memorijske kartice za reprodukciju

Postavljanje generiranja zvukova rada fotoaparata

Olakšava provjeru je li fotoaparat u stanju pripravnosti ili snimanju kad se postavljanja način videozapisa

Ponovno postavljanje postavki snimanja ili ponovno postavljanje svih postavki fotoaparata