Način USB povezivanja

Odabire metodu USB veze kad je fotoaparat povezan na računalo itd.

Kad postavite MENU (Network) › [Transfer/Remote][PC Remote Function][PC Remote Cnct Method] na [USB], postavite [PC Remote] pod [PC Remote Function] na [Off].

  1. MENU(Setup) › [USB][USB Connection Mode] › željena postavka.

Pojedinosti stavke izbornika

Sel. When Connect:
Svaki put kad povežete USB kabel na fotoaparat, odabirete način koji želite upotrebljavati između sljedećih načina. ([Live Stream(USB Streaming)], [Image Transfer (MSC)], [Image Transfer (MTP)] ili [Remote Shoot (PC Remote)])
USB Streaming:
Izvršava USB usmjeravanje putem povezanog računala ili pametnog telefona.
MassStorage(MSC):
Uspostavlja vezu masovne pohrane kad se priključuje fotoaparat na računalo, itd.
Kad povezujete fotoaparat na računalo ili drugi USB uređaj, fotoaparat se prepoznaje kao uklonjivi disk i možete prenositi datoteke na fotoaparat.
MTP:
Uspostavlja MTP vezu između fotoaparata, računala i ostalih USB uređaja.
Kad povezujete fotoaparat na računalo ili drugi USB uređaj, fotoaparat se prepoznaje kao multimedijski uređaj i možete prenositi fotografije/filmove na fotoaparat.
  • Memorijska kartica u utoru za memorijsku karticu 1 je cilj za povezivanje.
PC Remote:
Upotrebljava Imaging Edge Desktop (daljinsko upravljanje) za upravljanje proizvodom s računala, uključujući funkcije poput snimanja i spremanja slika na računalo.