Screen Reader (samo za određene modele)

Postavlja funkciju čitanja informacija naglas poput teksta na zaslonu.

Ova je funkcija dostupna samo kad je jezik izbornika postavljen na engleski na modelima koji se prodaju u Sjevernoj Americi. (Informacije su aktualne na dan objave)

  1. MENU (Setup) › [Accessibility][Screen Reader] › odaberite stavku za postavljanje, a zatim odaberite željenu postavku.

Pojedinosti stavke izbornika

Screen Reader:
Postavlja hoće li se upotrijebiti funkcija čitanja naglas. ([Uključeno]/[Isključeno])
Speed:
Postavlja brzinu čitanja naglas.
Volume:
Postavlja jačinu zvuka čitanja naglas.