Pričvršćivanje isporučene XLR ručice jedinice (samo za ILME-FX30)

Pričvršćivanjem XLR ručice uređaja možete upotrijebiti funkcije XLR adaptera.

  1. Uklonite poklopac priključka zatim pričvrstite XLR ručicu uređaja na nosač za više sučelja.

  2. Čvrsto fiksirajte vijke na svakoj strani s pomoću novčića i sl.

Note

  • Isključite fotoaparat prije pričvršćivanja/uklanjanja ručice.
  • Kad priključujete ručicu na fotoaparat, sigurno pričvrstite dva vijka za pričvršćivanje ručice. Upotreba ručice bez pričvršćivanja vijaka za pričvršćivanje ručice može oštetiti priključak nosača za više sučelja ili bi fotoaparat mogao pasti.