Postavljanje metode za skakanje između slika (Image Jump Setting)

Postavlja metodu preskakivanja reproduciranih fotografija za prednji stražnji kotačić.

  1. MENU (Playback) › [Playback Option][Image Jump Setting] › odaberite kotačić kojem biste željeli promijeniti postavku, a zatim odaberite željenu postavku.

Pojedinosti stavke izbornika

One by oneBy 100 images:
Preskače jedinice određenog broja fotografija.
By 3 minutes/By 5 minutes/By 10 minutes/By 30 minutes/By 1 hour/By 3 hours/By 6 hours/By 12 hours/By 24 hours:
Preskače fotografije određene vremenske jedinice na temelju datuma i vremena snimanja fotografije.
Protect Only:
Reprodukcija zaštićenih slika.
Rating Only:
Reprodukcija svih slika.
Rating Only ()Rating Only ():
Reprodukcija samo slika koje imaju oznaku ( do ) koja je određena.
W/O Rating Only:
Reprodukcija slika koje nisu označene.
Shot Mark Only:
Postavlja cilj preskakivanja fotografija samo za fotografije s oznakama snimanja.
Shot Mark1 Only/Shot Mark2 Only:
Postavlja cilj preskakivanja fotografija samo za fotografije s određenim oznakama snimanja.
No Shot Mark:
Postavlja cilj preskakivanja fotografija samo za fotografije bez oznake snimanja.
Divider Frame Only:
Postavlja cilj preskakivanja fotografija samo za kadrove razdjeljivanja.
Image After Divider:
Postavlja cilj preskakivanja fotografija samo za fotografije koje su blizu kadra razdjeljivanja.


Dodavanje oznake snimanja filmu

Ako dodate oznaku snimanja tijekom snimanja filma, možete je upotrijebiti kao oznaku za odabir, prijenos ili uređivanje filma.

Dodijelite funkciju [Add Shot Mark1] / [Add Shot Mark2] željenoj tipki s pomoću opcija [Custom Key/Dial Set.] i pritisnite prilagodljivu tipku tijekom snimanja filma.

  • Također možete dodati oznaku snimanja tijekom reprodukcije filma dodjeljivanjem funkcije [Add/Delete Shot Mark1] / [Add/Delete Shot Mark2] željenoj tipki s opcijom [Custom Key Setting] i pritiskom na prilagodljivu tipku.


Izrada kadra razdjeljivanja

Izradom kadra razdjeljivanja između sesija snimanja možete upotrijebiti oznaku kad odabirete fotografije.

Unaprijed dodijelite funkciju [Create Divider Frame] željenoj tipki s pomoću opcije [Custom Key/Dial Set.] i pritisnite prilagodljivu tipku kad želite izraditi kadar razdjeljivanja.

Note

  • Kad je funkcija [One by one], [By 10 images] ili [By 100 images] odabrana, jedna se grupa broji kao jedna slika.