Area Disp. dur Tracking

fotografija

Postavlja hoće li se prikazivati okvir za područje fokusiranja kad je funkcija [Focus Mode] postavljena na [Continuous AF] i funkcija [Focus Area] postavljena na [Tracking].

  1. MENU (Focus) › [Focus Area][Area Disp. dur Tracking] › željena postavka.

Pojedinosti stavke izbornika

On:
Prikazuje kadar za područje fokusiranja tijekom praćenja. Budući da je područje početka praćenja prikazano tijekom praćenja subjekta, korisno je pri početku sljedeće sesije snimanja.
Isključeno:
Ne prikazuje kadar za područje fokusiranja tijekom praćenja.