Save/Load Settings

Postavke fotoaparata možete spremiti/učitati na/s memorijske kartice. Također možete učitati postavke s drugog fotoaparata istog modela.

  1. MENU(Setup) › [Reset/Save Settings][Save/Load Settings] › željena stavka.

Pojedinosti stavke izbornika

Load:
Učitava postavke s memorijske kartice na ovaj fotoaparat.
Save:
Sprema trenutne postavke ovog fotoaparata na memorijsku karticu.
Delete:
Briše postavke spremljene na memorijsku karticu.


Postavke koje nije moguće spremiti

Sljedeće parametre za postavljanje nije moguće spremiti funkcijom [Save/Load Settings]. (Stavke izbornika bez parametara za postavljanje poput [Focus Magnifier] nisu navedene).

(Shooting)
IPTC Information
Copyright Info

(Exposure/Color)
White Balance: Custom 1/Custom 2/Custom 3

(Focus)
Face Memory

(Network)
FTP Transfer Func.*
WPS Push
Access Point Set.
Wi-Fi Frequency Band
IP Address Setting
Edit Device Name
Import Root Certificate
Security(IPsec)

* Možete spremiti ili učitati postavke pod [FTP Transfer Func.] odabirom MENU (Network) › [Transfer/Remote][FTP Transfer Func.][Save/Load FTP Settings]. Pojedinosti pogledajte u „FTP vodič za pomoć”.
https://rd1.sony.net/help/di/ftp_2220/h_zz/


(Setup)
Area/Date/Time Setting

Note

  • Možete spremiti do 10 postavki po memorijskoj kartici. Nakon spremanja 10 postavki nije moguće izvesti funkciju [Save New]. Izbrišite postojeće postavke s pomoću [Delete] ili ih prepišite.
  • Za spremanje ili učitavanje podataka primjenjuje se samo utor Slot 1. Odredišni utor za snimanje/učitavanje nije moguće promijeniti.
  • Nije moguće učitati postavke s drugog modela fotoaparata.
  • Možete upotrebljavati ovu funkciju za spremanje postavki registriranih na [Camera Set. Memory]. Međutim [Save/Load Settings] nije dostupan kad je način snimanja postavljen na [Recall Camera Setting]. Postavite način snimanja da način rada koji nije MR ( Recall Camera Setting) prije upotrebe funkcije.