Registracija postavki snimanja na prilagodljivu tipku (Reg. Custom Shoot Set)

fotografija

Postavke snimanja (poput ekspozicije, postavke fokusa, načina rada pogona itd.) unaprijed možete registrirati na prilagodljivu tipku i privremeno ih pozivati zadržavanjem tipke pritisnutom. Jednostavno pritisnite prilagodljivu tipku za brzu zamjenu postavki te je otpustite za povratak na originalne postavke. Ova funkcija praktična je pri snimanju aktivnih scena, primjerice sporta.

 1. MENU (Shooting) › [Shooting Mode][Reg. Custom Shoot Set] › odaberite registracijski broj od [Recall Custom hold 1] do [Recall Custom hold 3].
  Prikazuje se zaslon za postavljanje odabranog broja.
 2. Gornjom/donjom/lijevom/desnom stranom upravljačkog kotačića odaberite potvrdne okvire za funkcije koje želite pozivati jednom od registracijskih brojeva te pritiskom sredine potvrdite svaki okvir.
  U okvirima za funkcije prikazuje se oznaka (kvačica).
  • Za prekid odabira ponovno pritisnite sredinu.
 3. Gornjom/donjom/lijevom/desnom stranom upravljačkog kotačića odaberite funkciju koju želite podesiti te pritisnite sredinu upravljačkog kotačića kako biste podesili funkciju.
  • Odaberite postavku [Import Current Setting] kako biste trenutačne postavke fotoaparata registrirali pod odabranim registracijskim brojem.
 4. Odaberite [Register].

Stavke koje se mogu reproducirati

 • Možete registrirati različite funkcije za snimanje. Stavke koje se mogu registrirati prikazuju se u izborniku fotoaparata.
 • Exposure
 • Focus setting
 • Drive mode (ne samookidač)

Pozivanje registriranih postavki

 1. MENU (Setup) › [Operation Customize][Custom Key/Dial Set.] › odaberite željenu tipku zatim odaberite jedan od registriranih brojeva od [Recall Custom hold 1] do [Recall Custom hold 3].
 2. Na zaslonu za snimanje pritisnite tipku okidača dok držite tipku kojoj ste dodijelili jedan od registracijskih brojeva.
  Registrirane postavke uključene su dok prilagodljivu tipku držite pritisnutom.

Savjet

 • Postavke za [Reg. Custom Shoot Set] možete dodijeliti jednom od registriranih brojeva prilagodljivoj tipki s pomoću [Custom Key/Dial Set.].

Note

 • Registracijski brojevi [Recall Custom hold 1] do [Recall Custom hold 3] dostupni su samo kada je način snimanja postavljen na P/A/S/M.
 • Ovisno o postavljenom objektivu i stanju fotoaparata pri izvedbi poziva registriranih postavki, registriranje postavke možda se neće primijeniti.