Rating

Možete dodijeliti oznake snimljenim slikama na sklai od broja zvjezdica (-) kako biste lakše pronašli slike.

  1. MENU(Playback) › [Selection/Memo][Rating].
    Prikazuje se zaslon za ocjenjivanje slika.
  2. Pritisnite lijevu/desnu stranu upravljačkog kotačića kako biste prikazali sliku kojoj želite dodijeliti ocjenu, a potom pritisnite sredinu.
  3. Odaberite razinu (Rating) pritiskom na lijevu/desnu stranu kočića za upravljanje zatim pritisnite u sredinu.
  4. Pritisnite tipku MENU kako biste napustili zaslon za postavljanje ocjena.


Postavljanje nazivne vrijednosti tijekom snimanja fotografija

Unaprijed dodijelite funkciju [Add Rating ()] putem opcije [Add Rating ()] željenim tipkama s pomoću opcije [Custom Key/Dial Set.] i pritisnite prilagodljive tipke nakon snimanja fotografije. Možete postaviti nazivnu vrijednost za zadnju snimljenu fotografiju.

  • Nazivne se vrijednosti ne mogu postaviti za snimanje filmova.

Savjet

  • Ocjenjivati također možete pri reprodukciji slika s prilagodljivom tipkom. Unaprijed dodijelite [Rating] željenoj tipki s pomoću [Custom Key Setting] zatim pritisnite prilagodljivu tipku dok reproducirate sliku kojoj ste dodijelili ocjenu. Razina za funkciju (Rating) mijenja se svakim pritiskom prilagodljive tipke.
  • Određivanje ocjena s pomoću funkcije [Image Jump Setting] možete brzo pronaći željenu sliku.