Focus Hold

fotografija, film, ubrzano/usporeno snimanje

Zaključava izoštravanje kada je pritisnuta tipka kojoj je dodijeljena funkcija Zadrži izoštravanje.

  1. MENU (Setup) › [Operation Customize][Custom Key/Dial Set.] ili [Custom Key/Dial Set.] › dodijelite funkciju [Focus Hold] željenoj tipki.
  2. Izoštrite i pritisnite tipku kojoj je dodijeljena funkcija [Zadrži izoštravanje].