Odabir memorijske kartice za reprodukciju (Select Playback Media)

Odabir utora koji sadržava memorijsku karticu.

  1. MENU (Playback) › [Playback Target][Select Playback Media] › željeni utor.

Pojedinosti stavke izbornika

Slot 1:
Odabir utora 1.
Slot 2:
Odabir utora 2.

Note

  • Kada odaberete [Date View] pod [View Mode], fotoaparat reproducira samo slike s memorijske kartice odabrane s [Select Playback Media].