Prednja strana

Slika prednje strane fotoaparata

Slika fotoaparata bez objektiva

 1. Gumb 1 (prilagodljivi gumb 1) / gumb IRIS (blenda)
 2. Gumb okidača
 3. Poluga W/T (zumiranje)
 4. Front dial

  Možete brzo podesiti postavke za svaki način snimanja.

 5. Antena za WLAN (ugrađena)

  Wi-Fi komunikacija može biti blokirana ako prekrijete ovaj dio rukom, itd.

 6. Tipka za otpuštanje objektiva
 7. Senzor vidljive i IR svjetlosti

  Nemojte prekrivati taj dio tijekom snimanja.

 8. Lampica snimanja
 9. Gumb 6 (prilagodljivi gumb 6) / Gumb REC (Snimanje)
 10. Indeks montiranja
 11. Slikovni senzor*
 12. postolje
 13. Kontakti objektiva*

* Nemojte izravno dodirivati te dijelove.