Manage User LUTs

film, ubrzano i usporeno snimanje

Možete registrirati LUT-ove kao User1 – User 16 (Korisnik 1 – Korisnik 16) na fotoaparatu. Također možete promijeniti postavke registriranih LUT datoteka.

Registracija LUT-a

 1. Spremite LUT datoteku koju želite registrirati na memorijsku karticu.

  • Spremite datoteku na sljedeći put.

   Za SD kartice: /Private/Sony/PRO/LUT

   Za CFexpress kartice: /Sony/PRO/LUT

  • Format datoteke: CUBE datoteka (.cube) za 17 točki ili 33 točke
  • Naziv datoteke: 63 alfanumerička znaka (jednobitni kod) ili manje uključujući „.cube”
 2. MENU (Izbornik) › (Exposure/Color) › [Color/Tone][Manage User LUTs][Import/Edit].

 3. Odaberite korisničko LUT područje (User1 – User16) u koje želite registrirati podatke.

 4. Odaberite memorijsku karticu na koju želite pohraniti LUT datoteku.

 5. Odaberite datoteku koju želite registrirati i odaberite [OK] (U redu).

Uređivanje LUT-a

Sljedeća uređivanja mogu se izvršiti u korisničkom LUT području.

Input: Odabire [] ili [].

AE Level Offset: postavlja vrijednost kompenzacije za AE razinu praćenja prilikom upotrebe ovog LUT-a. (0EV, 1/3EV, 2/3EV, 1EV, 4/3EV, 5/3EV, 2EV).

Import: registrira LUT datoteku na odabrani korisnički broj.

Delete: briše LUT datoteku registriranu na odabrani korisnički broj.

Skupno brisanje LUT-ova

 1. MENU(Exposure/Color) › [Color/Tone][Manage User LUTs][Delete All].
  • Svi registrirani LUT-ovi na User1 – User16 su obrisani.

Note

 • Prilikom upotrebe SD ili SDHC kartica, nazivi datoteka za registraciju LUT datoteka prikazani su u formatu od 8,3.