Brisanje registriranog područja fokusiranja (Del. Regist. AF Area)

fotografija

Brisanje položaja okvira za fokusiranje registriranog funkcijom [AF Area Registration].

  1. MENU (Focus) › [Focus Area][Del. Regist. AF Area].