Exposure Comp. (fotografija/videozapis)

fotografija, film, ubrzano/usporeno snimanje

Inače se ekspozicija postavlja automatski (automatska ekspozicija). Na temelju vrijednosti ekspozicije koja je automatski postavljena možete cijelu sliku posvijetliti ili potamniti ako prilagodite [Exposure Comp.] prema plusu odnosno prema minusu (kompenzacija ekspozicije).

 1. MENU (Exposure/Color) › [Exposure Comp.][Exposure Comp.] › željena postavka.

  Strana + (iznad):
  slike postaju svjetlije.

  Strana - (ispod):
  slike postaju tamnije.

  • Vrijednost kompenzacije ekspozicije možete prilagoditi u rasponu od -5,0 eV do +5,0 eV.
  • Vrijednost kompenzacije ekspozicije postavljenu na zaslonu za snimanje možete potvrditi.

Savjet

 • Prilikom snimanja na zaslonu se prikazuje samo vrijednost između -3,0 eV i +3,0 eV uz odgovarajuću svjetlinu slike. Ako vrijednost kompenzacije ekspozicije postavite izvan tog raspona, to neće utjecati na svjetlinu slike na zaslonu, no vrijednost se odražava na snimljenoj slici.
 • Vrijednost kompenzacije ekspozicije za videozapise možete podesiti u rasponu od -2,0 eV do +2,0 eV.

Note

 • Kompenzaciju ekspozicije nije moguće provesti u sljedećim načinima snimanja:
  • [Inteligentno autom.]
 • Kad upotrebljavate [Manual Exposure], kompenzaciju ekspozicije možete izvršiti samo kad je [ISO] postavljen na [ISO AUTO].