WPS Push

Ako pristupna točka ima tipku Wi-Fi Protected Setup (WPS), jednostavno možete registrirati pristupnu točku u proizvodu.

Pojedinosti o dostupnim funkcijama i postavkama pristupne točke potražite u uputama za upotrebu pristupne točke ili kontaktirajte administratora pristupne točke.

  1. MENU (Network) › [Wi-Fi][WPS Push].
  2. Za povezivanje pritisnite tipku Wi-Fi Protected Setup (WPS) na pristupnoj točki.

Note

  • [WPS dugme] radi samo ako je sigurnosna postavka pristupne točke postavljena na WPA ili WPA2 te ako pristupna točka podržava način tipke Wi-Fi Protected Setup (WPS). Ako je sigurnosna postavka WEP ili WPA3 ili pristupna točka ne podržava metodu gumba Wi-Fi zaštićenog postavljanja, izvršite [Access Point Set.].
  • Uspostavljanje veze može biti nemoguće ili se komunikacijska udaljenost smanjuje ovisno o uvjetima u okolini, primjerice vrsta materijala zida i ili ometajući radijski valovi između proizvoda i pristupne točke. U tom slučaju promijenite lokaciju proizvoda ili ga približite pristupnoj točki.