AF w/ Shutter

fotografija

Odaberite hoće li fotoaparat automatski izoštriti kada pritisnete tipku zatvarača do pola. Odaberite [Off] za zasebnu prilagodbu fokusiranja i ekspozicije.

  1. MENU (Focus) › [AF/MF][AF w/ Shutter] › željena postavka.

Pojedinosti stavke izbornika

On:
Kada pritisnete tipku zatvarača do pola, uključuje se automatsko izoštravanje.
Isključeno:
Automatsko izoštravanje ne uključuje se ni kada pritisnete tipku zatvarača do pola.