Punjenje baterije s komercijalno dostupnim adapterom za izmjeničnu struju ili mobilnom baterijom

Upotrijebite USB kabel za punjenje s vanjskog izvora napajanja poput komercijalno dostupnog USB AC adaptera ili mobilne baterije.
Kad je uređaj kompatibilan s USB-PD (USB dostava napajanja) priključen na fotoaparat, moguće je brzo punjenje.

 1. Isključite fotoaparat i priključite vanjski izvor napajanja na priključak USB Type-C na fotoaparat.

  Lampica punjenja na fotoaparatu (narančasta)

  Svijetli: punjenje

  Isključeno: punjenje je dovršeno

  Treperi: greška punjenja ili je punjenje privremeno pauzirano zato što fotoaparat nije unutar zadanog raspona temperature

  • Žaruljica CHARGE isključuje se po dovršetku punjenja.
  • Ako se žaruljica punjenja upali i zatim odmah ugasi, komplet baterija potpuno je napunjen.

Note

 • USB punjenje nije moguće s priključka Multi/mikro USB. Upotrijebite priključak USB Type-C za punjenje paketa baterije.
 • Ako je proizvod povezan na prijenosno računalo koje nije spojeno na izvor napajanja, smanjit će se razina napunjenosti baterije prijenosnog računala. Ne ostavljajte proizvod dulje vrijeme povezan s prijenosnim računalom.
 • Kada je između računala i fotoaparata uspostavljena USB veza, nemojte uključivati/isključivati ili ponovno pokretati računalo ili pokretati računalo iz stanja pripravnosti. Zbog toga može doći do kvara. Prije uključivanja/isključivanja ili ponovnog pokretanja računala ili pokretanja računala iz stanja pripravnosti, isključite fotoaparat iz računala.
 • Ne možemo jamčiti punjenje pomoću ručno složenih ili prilagođenih računala ili računala spojenih preko USB sabirnice.
 • Fotoaparat možda neće ispravno raditi ako se istodobno upotrebljavaju drugi USB uređaji.
 • Preporučamo upotrebu uređaja USB-PD koji je kompatibilan s izlazom od 9 V/3A ili 9V/2A.
 • Prije punjenja pročitajte „Napomene o paketu baterije i punjenje baterije“.