Poruke upozorenja

Set Area/Date/Time.

 • Postavite područje, datum i vrijeme. Ako duže vrijeme niste upotrebljavali proizvod, napunite unutarnju rezervnu bateriju s mogućnošću ponovnog punjenja.

Power insufficient. (Nedovoljno napajanje).

 • Kopiranje slika ili funkciju čišćenja slikovnog senzora nemoguće je izvesti jer je preostala razina baterije preniska. Napunite paket baterije ili napajajte s pomoću adaptera za izmjeničnu struju.

Memorijsku karticu nije moguće upotrijebiti. Formatirati?

 • Memorijska kartica formatirana je na računalu i format datoteke je promijenjen. Odaberite [Enter] i potom formatirajte memorijsku karticu. Možete ponovno upotrijebiti memorijsku karticu, ali će svi prethodni podaci na memorijskoj kartici biti izbrisani. Za dovršavanje formatiranja potrebno je neko vrijeme. Ako se poruka i dalje prikazuje, zamijenite memorijsku karticu.

Pogreška memorijske kartice

 • Umetnuta je nekompatibilna memorijska kartica.
 • Formatiranje nije uspjelo. Ponovno formatirajte memorijsku karticu.

Memorijsku karticu nije moguće očitati. Ponovo umetnite memorijsku karticu.

 • Umetnuta je nekompatibilna memorijska kartica.
 • Memorijska je kartica oštećena.
 • Odjeljak terminala memorijske kartice je prljav.

Memorijska kartica je zaključana.

 • Upotrebljavate memorijsku karticu s prekidačem za zaštitu od pisanja ili za zaštitu od brisanja i prekidač je postavljen u položaj LOCK. Postavite prekidač u položaj snimanja.

Zatvarač se ne može otvoriti jer memorijska kartica nije umetnuta.

 • Nijedna memorijska kartica nije umetnuta utor za memorijsku karticu koja se odabire pod opcijom [Recording Media] ili [Recording Media].
 • Za otpuštanje zatvarača bez umetanja memorijske kartice u fotoaparat postavite stavku [Release w/o Card] na [Enable]. U tom slučaju slike se neće spremati.

Moguće je da memorijska kartica ne može normalno snimati i reproducirati.

 • Umetnuta je nekompatibilna memorijska kartica.

Nije moguće prikazati.

 • Slike snimljene drugim proizvodima ili slike promijenjene na računalu možda se neće moći prikazati.
 • Obrađivanje na računalu, kao što je brisanje slikovnih datoteka, može uzrokovati nedosljednosti u datotekama baze podataka slika. Popravite datoteke baze podataka slika.

Check that a lens is mounted. For an unsupported lens, set "Release w/o Lens" in the menu to "Enable". (Provjerite je li postavljen objektiv. Za nepodržane objektive u izborniku "Enable" postavite "Release w/o Lens").

 • Objektiv nije ispravno pričvršćen ili objektiv nije pričvršćen. Ako se ta poruka prikazuje dok je objektiv pričvršćen, ponovno ga pričvrstite. Ako se poruka često prikazuje, provjerite jesu li kontaktne površine objektiva i proizvoda čiste.
 • Kad pričvršćujete proizvod na astronomski teleskop ili sličan predmet ili upotrebljavate nepodržani objektiv, postavite [Release w/o Lens] na [Enable].

Unutarnja temp. visoka. Pričekajte da se ohladi.

 • Proizvod se ugrijao jer ste neprekidno snimali. Isključite napajanje, rashladite proizvod te pričekajte dok proizvod ne bude spreman za ponovno snimanje.

(Upozorenje o pregrijavanju)

 • Duže vrijeme ste snimali slike i temperatura proizvoda je narasla.

(Pogreška datoteke u bazi podataka)

 • Broj slika premašuje broj za koji je moguće upravljanje datuma u datoteci baze podataka u proizvodu.

(Pogreška datoteke u bazi podataka)

 • Nije moguće registrirati u datoteku baze podataka. Uvezite sve slike na računalo i oporavite memorijsku karticu.

Pogreška datoteke slikovne baze podat.

 • Došlo je do pogreške u datoteci baze podataka slika. Odaberite MENU (Shooting) › [Media][Recover Image DB].

Pogreška sustava
Pogreška fotoaparata. Isključite pa uključite napajanje.

 • Uklonite komplet baterija i ponovno ga umetnite. Ako se poruka često prikazuje, obratite se lokalnom ovlaštenom servisu tvrtke Sony.

Pogreška datoteke u bazi podataka slika. Povratiti?

 • Snimanje i reprodukcija videozapisa nije moguće jer je datoteka u bazi podataka slika oštećena. Povratite datoteku u bazi podataka slika prateći upute na zaslonu.

Nije moguće uvećati.
Rotiranje slike nije moguće.

 • Slike snimljene drugim proizvodima možda se neće moći povećati ili okrenuti.

Stvaranje dodatnih mapa nije moguće.

 • Mapa na memorijskoj kartici ima prve tri znamenke „999”. Više ne možete stvarati nove mape na ovom fotoaparatu.

(Upozorenje o kvaru ventilatora za hlađenje)
The cooling fan has malfunctioned. Potražite servis za popravak.

 • Došlo je do kvara ventilatora za hlađenje. Obratite se lokalnoj ovlašetnoj servisnoj ustanovi tvrtke Sony.